1. Internetowy sklep zielarski firmy  FHU”CEDROVIT  „, funkcjonujący pod adresem www.cedrovit.pl. umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Firma FHU „CEDROVIT   ” prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy. Szczegółowe informacje o naszej firmie znajdują się w dziale „O firmie”.
Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie internetowym posiadają wymagane atesty i są dopuszczone do obrotu w Polsce.
3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym FHU”CEDROVIT ” są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

4. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do potwierdzenia i realizacji składanych zamówień.
5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez FHU”CEDROVIT ” na stronach sklepu internetowego.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, FHU”CEDROVIT ” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
10. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. Podane ceny przesyłek dotyczą wysyłki towarów na terenie Polski. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je FHU”CEDROVIT „, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na FHU”CEDROVIT”.

GWARANCJE I REKLAMACJE

11. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia pod warunkiem, że opakowanie towaru jest w stanie nienaruszonym.
12. Koszty odesłania towaru do firmy FHU „CEDROVIT ”  ponosi klient.
13. Za zwrócony towar nabywcy zwracana jest kwota równa cenie zakupionego towaru, bez kosztów przesyłki. Jeśli koszty wysyłki towaru do klienta pokryła firma  FHU”CEDROVIT ” to kwota zwracana klientowi za towar zostanie pomniejszona o te koszty.
14. Ewentualne reklamacje można składać w naszej firmie w formie elektronicznej (e-mail z potwierdzeniem odbioru) lub listem poleconym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).